Vì sao thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 giống tên 1 thực phẩm chức năng?

Loại thuốc đang được thử nghiệm trong việc điều trị COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: VAST
Loại thuốc đang được thử nghiệm trong việc điều trị COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: VAST
Loại thuốc đang được thử nghiệm trong việc điều trị COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: VAST
Lên top