Vì sao Đà Nẵng mua hệ thống xét nghiệm COVID-19 chỉ khoảng 1,4 tỷ đồng?

Đo thân nhiệt cho các người dân tại Đà Nẵng.            Ảnh: Nguyễn Thuỳ
Đo thân nhiệt cho các người dân tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thuỳ
Đo thân nhiệt cho các người dân tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thuỳ
Lên top