Vaccine Việt Nam hiệu quả với biến chủng ở Anh và Nam Phi, giá bao nhiêu?

Vaccine COVID-19 của IVAC có tên Covivac. Ảnh: IVAC
Vaccine COVID-19 của IVAC có tên Covivac. Ảnh: IVAC
Vaccine COVID-19 của IVAC có tên Covivac. Ảnh: IVAC
Lên top