Vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam được sản xuất thế nào?

Nhân viên kỹ thuật đang siết nắp nhôm, một công đoạn để sản xuất vaccine Nanocovax ngừa COVID-19. Ảnh: Thanh Chân
Nhân viên kỹ thuật đang siết nắp nhôm, một công đoạn để sản xuất vaccine Nanocovax ngừa COVID-19. Ảnh: Thanh Chân
Nhân viên kỹ thuật đang siết nắp nhôm, một công đoạn để sản xuất vaccine Nanocovax ngừa COVID-19. Ảnh: Thanh Chân
Lên top