Vaccine Nano Covax tiến gần mục tiêu được cấp phép khẩn cấp

Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top