Vaccine Nano Covax chưa được cấp phép khẩn cấp vì phải bổ sung dữ liệu

Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax trên các tình nguyện viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax trên các tình nguyện viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax trên các tình nguyện viên. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top