"Vaccine COVID-19 là lá chắn để chúng tôi lên đường sang Nam Sudan"

Lên top