Vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới: Việt Nam có tính chuyện nhập khẩu?

Các nhà nghiên cứu của VABIOTECH đang tiến hành lấy mẫu máu chuột để đánh giá kháng thể đáp ứng miễn dịch sau tiêm. Ảnh: VABIOTECH
Các nhà nghiên cứu của VABIOTECH đang tiến hành lấy mẫu máu chuột để đánh giá kháng thể đáp ứng miễn dịch sau tiêm. Ảnh: VABIOTECH
Các nhà nghiên cứu của VABIOTECH đang tiến hành lấy mẫu máu chuột để đánh giá kháng thể đáp ứng miễn dịch sau tiêm. Ảnh: VABIOTECH
Lên top