Vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới: Tính an toàn và hiệu quả ra sao?

Vaccine COVID-19 của Nga được phát triển bởi viện Gamaleya. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Nga được phát triển bởi viện Gamaleya. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Nga được phát triển bởi viện Gamaleya. Ảnh: AFP.
Lên top