Vaccine COVID-19 của AstraZeneca được đổi tên

Vaccine AstraZeneca được đổi tên. Ảnh: AFP
Vaccine AstraZeneca được đổi tên. Ảnh: AFP
Vaccine AstraZeneca được đổi tên. Ảnh: AFP
Lên top