Vaccine COVID-19 Covivac được phát triển trên biến chủng mới của SARS-CoV-2

Vaccine Covivac. Ảnh: IVAC cung cấp
Vaccine Covivac. Ảnh: IVAC cung cấp
Vaccine Covivac. Ảnh: IVAC cung cấp
Lên top