Vaccine COVID-19 Covivac: Bước đầu an toàn, tính sinh miễn dịch khả quan

Covivac là vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: ĐVCC
Covivac là vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: ĐVCC
Covivac là vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: ĐVCC
Lên top