Vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam thử nghiệm trên người vào tháng 3.2021

Vắc xin COVID-19. Ảnh minh họa: ĐVCC
Vắc xin COVID-19. Ảnh minh họa: ĐVCC
Vắc xin COVID-19. Ảnh minh họa: ĐVCC
Lên top