Vắc xin COVID-19 của Việt Nam sẽ được thử nghiệm trên người như thế nào?

Vắc xin COVID-19 của Việt Nam có tên Nano Covax. Ảnh: Thanh Chân
Vắc xin COVID-19 của Việt Nam có tên Nano Covax. Ảnh: Thanh Chân
Vắc xin COVID-19 của Việt Nam có tên Nano Covax. Ảnh: Thanh Chân
Lên top