Ứng viên vaccine COVID-19 tiềm năng của Việt Nam sử dụng công nghệ nào?

Vaccine NanoCovax của Việt Nam đã chính thức bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Ảnh: Hải Nguyễn
Vaccine NanoCovax của Việt Nam đã chính thức bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Ảnh: Hải Nguyễn
Vaccine NanoCovax của Việt Nam đã chính thức bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top