Ứng dụng phòng chống COVID: Cần tránh lãng phí nguồn lực, quản lý rối ren

Nhiều ứng dụng khai báo y tế khiến người dân bối rối. Ảnh: Anh Tú
Nhiều ứng dụng khai báo y tế khiến người dân bối rối. Ảnh: Anh Tú
Nhiều ứng dụng khai báo y tế khiến người dân bối rối. Ảnh: Anh Tú
Lên top