UBND Quận 7, TPHCM tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc COVID-19

UBND Quận 7 tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc COVID-19, ngày 17.6. Ảnh: Huân Cao.
UBND Quận 7 tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc COVID-19, ngày 17.6. Ảnh: Huân Cao.
UBND Quận 7 tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc COVID-19, ngày 17.6. Ảnh: Huân Cao.
Lên top