Tỷ lệ ca COVID-19 có dấu hiệu tổn thương phổi cao hơn các đợt dịch trước

Bác sĩ tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bác sĩ tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bác sĩ tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top