Tuyên Quang tiếp nhận 7.000 liều vaccine phòng COVID-19

Vắc xin phòng Covid-19 được bảo quản đảm bảo tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: BTQ.
Vắc xin phòng Covid-19 được bảo quản đảm bảo tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: BTQ.
Vắc xin phòng Covid-19 được bảo quản đảm bảo tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: BTQ.
Lên top