Tuyên Quang họp khẩn khi có một ca tiếp xúc với F1 ở Vĩnh Phúc

Thành phố Tuyên Quang họp khẩn triển khai công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Thu Hương.
Thành phố Tuyên Quang họp khẩn triển khai công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Thu Hương.
Thành phố Tuyên Quang họp khẩn triển khai công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Thu Hương.
Lên top