Tuyển chọn người tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154

Một tình nguyện viên được tiêm thử nghiệm vaccine ARCT-154. Ảnh: Bộ Y tế
Một tình nguyện viên được tiêm thử nghiệm vaccine ARCT-154. Ảnh: Bộ Y tế
Một tình nguyện viên được tiêm thử nghiệm vaccine ARCT-154. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top