Tước giấy phép phòng khám Phương Thanh, phạt gần 100 triệu đồng

Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra về sai phạm của phòng khám Phương Thanh. Ảnh: LĐ.
Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra về sai phạm của phòng khám Phương Thanh. Ảnh: LĐ.
Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra về sai phạm của phòng khám Phương Thanh. Ảnh: LĐ.
Lên top