Từ ngày mai, Hà Nội kiểm soát người ra vào vùng đỏ theo giấy đi đường mới

Trong 2 ngày 6 và 7.9, Hà Nội chưa xử phạt mà mới chỉ nhắc nhở những trường hợp chưa có giấy đi đường mẫu mới. Ảnh: Tô Thế
Trong 2 ngày 6 và 7.9, Hà Nội chưa xử phạt mà mới chỉ nhắc nhở những trường hợp chưa có giấy đi đường mẫu mới. Ảnh: Tô Thế
Trong 2 ngày 6 và 7.9, Hà Nội chưa xử phạt mà mới chỉ nhắc nhở những trường hợp chưa có giấy đi đường mẫu mới. Ảnh: Tô Thế
Lên top