Từ hôm nay, những hoạt động, dịch vụ nào ở Hà Nội được phép hoạt động?

Hà Nội nới lỏng giãn cách từ 6h ngày 21.9.
Hà Nội nới lỏng giãn cách từ 6h ngày 21.9.
Hà Nội nới lỏng giãn cách từ 6h ngày 21.9.
Lên top