Từ bài học thiếu oxy y tế ở Ấn Độ: Phải siết chặt hệ thống y tế dự phòng

Cán bộ y tế chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong đợt dịch ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong đợt dịch ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong đợt dịch ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top