Từ 9.2014, Việt Nam không nhập khẩu 7 loại thực phẩm chứa chất cấm

Các loại thực phẩm chứa chất cấm. Ảnh: VFA
Các loại thực phẩm chứa chất cấm. Ảnh: VFA
Các loại thực phẩm chứa chất cấm. Ảnh: VFA
Lên top