Từ 29.5, đài thọ toàn bộ tiền ăn tại khu cách ly cho trẻ em từ 0-16 tuổi

Chăm sóc trẻ em trong khu cách ly COVID-19 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chăm sóc trẻ em trong khu cách ly COVID-19 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chăm sóc trẻ em trong khu cách ly COVID-19 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top