Từ 28.9, Hà Nội cho phép thể dục, thể thao ngoài trời dưới 10 người

Hoạt động thể dục, thể thao không được tập trung quá 10 người.
Hoạt động thể dục, thể thao không được tập trung quá 10 người.
Hoạt động thể dục, thể thao không được tập trung quá 10 người.
Lên top