Từ 27.8, yêu cầu người dân thị xã La Gi không ra khỏi nhà trong 7 ngày

Lên top