Từ 20.11 sẽ công khai giá thuốc, trang thiết bị y tế trên mạng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 17.11. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 17.11. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 17.11. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Lên top