Từ 200 giường bệnh trở lên phải có 1 người phụ trách dược lâm sàng

Cơ sở khám chữa bệnh phải tổ chức hoạt động dược lâm sàng. Ảnh: VGP
Cơ sở khám chữa bệnh phải tổ chức hoạt động dược lâm sàng. Ảnh: VGP
Cơ sở khám chữa bệnh phải tổ chức hoạt động dược lâm sàng. Ảnh: VGP
Lên top