Từ 19.8, thêm 40.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine AstraZeneca

Từ 19.8, thêm 40.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine AstraZeneca. Ảnh: TT
Từ 19.8, thêm 40.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine AstraZeneca. Ảnh: TT
Từ 19.8, thêm 40.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine AstraZeneca. Ảnh: TT
Lên top