Từ 15.9, Nghị định 118 về ngân hàng mô có hiệu lực: Mở thêm cơ hội sống cho hàng vạn người

Lấy gan từ bệnh nhân chết não để thực hiện ghép tạng. Ảnh: T.L
Lấy gan từ bệnh nhân chết não để thực hiện ghép tạng. Ảnh: T.L