Từ 13.7, Đà Nẵng cách ly F1 và người từ vùng dịch về như thế nào?

Đà Nẵng thực hiện cách ly F1 và người từ vùng dịch về tại các khu cách ly tập trung của thành phố và quận huyện. Ảnh: TT
Đà Nẵng thực hiện cách ly F1 và người từ vùng dịch về tại các khu cách ly tập trung của thành phố và quận huyện. Ảnh: TT
Đà Nẵng thực hiện cách ly F1 và người từ vùng dịch về tại các khu cách ly tập trung của thành phố và quận huyện. Ảnh: TT
Lên top