Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

Văn bản hướng dẫn mới nhất của Sở Y tế Thái Bình về việc kiểm soát người đến, vào tỉnh này.
Văn bản hướng dẫn mới nhất của Sở Y tế Thái Bình về việc kiểm soát người đến, vào tỉnh này.
Văn bản hướng dẫn mới nhất của Sở Y tế Thái Bình về việc kiểm soát người đến, vào tỉnh này.
Lên top