Trường hợp F1 tại Đà Nẵng tiếp xúc với bệnh nhân 1347 như thế nào?

Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin về trường hợp F1 có liên quan đến ca mắc mới tại TP.HCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin về trường hợp F1 có liên quan đến ca mắc mới tại TP.HCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin về trường hợp F1 có liên quan đến ca mắc mới tại TP.HCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top