Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đi nhậu, đánh cầu lông sau khi từ TP.HCM về

Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đi nhậu, đánh cầu lông sau khi từ TPHCM về. Ảnh: Thuỳ Trang
Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đi nhậu, đánh cầu lông sau khi từ TPHCM về. Ảnh: Thuỳ Trang
Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đi nhậu, đánh cầu lông sau khi từ TPHCM về. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top