Trước giờ dỡ lệnh phong toả Bệnh viện Bạch Mai: "Lo nhiều hơn mừng"

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ cảm xúc trước giờ tháo cách ly.
Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ cảm xúc trước giờ tháo cách ly.
Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ cảm xúc trước giờ tháo cách ly.
Lên top