Trung tâm Y tế là tuyến then chốt trong phòng, chống dịch bạch hầu

Nhân viên y tế khám sàng lọc và tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em dưới 7 tuổi tại buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN
Nhân viên y tế khám sàng lọc và tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em dưới 7 tuổi tại buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN
Nhân viên y tế khám sàng lọc và tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em dưới 7 tuổi tại buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN
Lên top