Trung tâm tiêm chủng đông "ngộp thở" ngày cuối tuần

Trung tâm tiêm chủng người "đông như kiến" ngày cuối tuần. Ảnh: M.Hương
Trung tâm tiêm chủng người "đông như kiến" ngày cuối tuần. Ảnh: M.Hương
Trung tâm tiêm chủng người "đông như kiến" ngày cuối tuần. Ảnh: M.Hương
Lên top