Trung tâm lợn giống cũng bị dịch tả lợn Châu Phi "ghé thăm"

Tiến hành tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Nhật Hồ
Tiến hành tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Nhật Hồ
Tiến hành tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top