Trung tâm ICU lớn nhất ĐBSCL sẽ đi vào hoạt động trong 3 ngày tới

Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) điều trị COVID-19 quy mô 200 giường, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) điều trị COVID-19 quy mô 200 giường, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) điều trị COVID-19 quy mô 200 giường, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Lên top