Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội dừng sử dụng tài sản công sai quy định

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội dùng xe cấp cứu chạy dịch vụ. Ảnh: H.A
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội dùng xe cấp cứu chạy dịch vụ. Ảnh: H.A
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội dùng xe cấp cứu chạy dịch vụ. Ảnh: H.A
Lên top