Tròn 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top