Trời rét, bệnh nhân đột quỵ gia tăng, đâu là nguyên nhân?

Trời lạnh giá là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân đột quỵ gia tăng. Ảnh đồ họa: Phạm Công
Trời lạnh giá là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân đột quỵ gia tăng. Ảnh đồ họa: Phạm Công
Trời lạnh giá là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân đột quỵ gia tăng. Ảnh đồ họa: Phạm Công
Lên top