Triển khai sổ tay điện tử hướng dẫn hoạt động công đoàn

Giao diện Cổng thông tin điện tử Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam.
Giao diện Cổng thông tin điện tử Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam.
Giao diện Cổng thông tin điện tử Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: Công đoàn Y tế Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top