Triển khai giải pháp AI-VinDr trong chẩn đoán hình ảnh y tế

Giải pháp chẩn đoán hình ảnh y tế VinDr hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong sàng lọc ung thư và phát hiện các bệnh nan y.
Giải pháp chẩn đoán hình ảnh y tế VinDr hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong sàng lọc ung thư và phát hiện các bệnh nan y.
Giải pháp chẩn đoán hình ảnh y tế VinDr hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong sàng lọc ung thư và phát hiện các bệnh nan y.
Lên top