Trên 52.000 người đã được tiêm vaccine COVID-19

Vaccine COVID-19 được tiêm cho trên 52.000 người.
Vaccine COVID-19 được tiêm cho trên 52.000 người.
Vaccine COVID-19 được tiêm cho trên 52.000 người.
Lên top