Kiểm toán cơ chế tự chủ của các bệnh viện công:

Trên 11.000 dịch vụ y tế không có quy trình kỹ thuật!

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật y tế tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hải Nguyễn
Bảng giá dịch vụ kỹ thuật y tế tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hải Nguyễn
Bảng giá dịch vụ kỹ thuật y tế tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top