Trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Để thực phẩm bẩn vào trường học là tội ác

Trước khi đưa con em mình đi xét nghiệm sán lợn, phụ huynh của Trường Mầm non Thanh Khương từng bắt tận tay bếp ăn của trường có thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.
Trước khi đưa con em mình đi xét nghiệm sán lợn, phụ huynh của Trường Mầm non Thanh Khương từng bắt tận tay bếp ăn của trường có thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.
Trước khi đưa con em mình đi xét nghiệm sán lợn, phụ huynh của Trường Mầm non Thanh Khương từng bắt tận tay bếp ăn của trường có thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top